Zadnjič osveženo: 21.02.2024 ob 15:04 uri.

- Tamara Erman

  Študijski program in smer: Univerzitetni študijski program prve stopnje Slikarstvo, Slikarstvo
  Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana slikarka (UN)
  Datum zagovora: 21.02.2024
  Ura in prostor zagovora: 10:00 / Atelje
  Mentor: prof. mag. Žiga Kariž
  Somentor: doc. dr. Petja Grafenauer
  Predsednik komisije: prof. mag. Žiga Kariž
  Član komisije: doc. dr. Petja Grafenauer, izr. prof. mag. Ksenija Čerče, prof. Zmago Lenárdič, prof. Marjan Gumilar
  Drugi / tretji ocenjevalec: /
  Naslov diplomskega dela: Mesto v umetnosti
     
Na vrh

- Lucija Lučka Žagar

  Študijski program in smer: Univerzitetni študijski program prve stopnje Oblikovanje vizualnih komunikacij, Grafično oblikovanje
  Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana oblikovalka vizualnih komunikacij (UN)
  Datum zagovora: 21.02.2024
  Ura in prostor zagovora: 10:30 / Predavalnica, Dolenjska
  Mentor: doc. Roman Ražman
  Somentor: /
  Predsednik komisije: doc. Roman Ražman
  Član komisije: prof. dr. Petra Černe Oven, prof. Boštjan Botas Kenda
  Drugi / tretji ocenjevalec: /
  Naslov diplomskega dela: Oblikovanje grafičnega uporabniškega vmesnika mobilne aplikacije za zdravo življenje
     
Na vrh

- Maša Kralj

  Študijski program in smer: Univerzitetni študijski program prve stopnje Industrijsko in unikatno oblikovanje, Industrijsko oblikovanje
  Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana industrijska oblikovalka (UN)
  Datum zagovora: 28.02.2024
  Ura in prostor zagovora: 12:00 / Predavalnica, Dolenjska
  Mentor: doc. mag. Nina Mihovec
  Somentor: /
  Predsednik komisije: izr. prof. Rok Kuhar
  Član komisije: doc. mag. Nina Mihovec, prof. Jure Miklavc
  Drugi / tretji ocenjevalec: /
  Naslov diplomskega dela: Oblikovanje turistično informacijske mobilne točke za UNESCO Globalni Geopark Idrija
     
Na vrh